512 032 432

katarzynaniewygoda@wp.pl

kniewygoda@kielcekancelaria.pl

ZAKRES USŁUG - SPECJALIZACJE

Obsługa prawna polega m.in. na:

 1. bieżącym doradztwie prawnym,
 2. udziale w negocjacjach,
 3. reprezentacji w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym
  oraz organami administracji publicznej,
 4. sporządzaniu opinii prawnych,
 5. opracowywaniu projektów umów i opiniowaniu umów,
 6. opracowywaniu i opiniowaniu regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzenia, układów zbiorowych pracy zakładowych i ponadzakładowych,
 7. sporządzaniu pism procesowych (np. pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, odwołań, skarg itp.),
 8. windykacji należności (wezwań do zapłaty, reprezentowaniu w egzekucji, wyjawieniu majątku, wnioski o dane adresowe, skargi pauliańskie).


Specjalizacje:


 1. Prawo cywilne:
 2. Prawo pracy:
 3. Prawo gospodarcze:
 4. Prawo administracyjne:
 5. Prawo karne:
 6. Prawo energetyczne: