Facebook

Wszystkie prawa zastrzeżone

8:00 - 17:00

Nasze godziny otwarcia (pn. - pt.)

512 032 432

Zadzwoń do nas i umów się na poradę

Facebook

Menu

Mediacje

Od 2020 r. radca prawny Katarzyna Niewygoda-Siemińska jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów i listę mediatorów uprawnionych do prowadzenia mediacji w postępowaniu karnym prowadzoną przez prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach. Radca prawny Katarzyna Niewygoda-Siemińska specjalizuje się w mediacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, pracy, gospodarczego, administracyjnego oraz karnego.

 

Mediacja jest poufną i dobrowolną metodą rozwiązywania sporów między stronami, w której strony z pomocą neutralnego i bezstronnego mediatora, dochodzą do porozumienia. Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania sporów, szybszą i często tańszą od postępowania przed Sądem. Mediacja usprawnia wzajemną komunikację między stronami sporu oraz pomaga w określaniu interesów stron w neutralnej, przyjaznej atmosferze, sprzyjającej swobodnym wypowiedziom stron oraz rozładowaniu emocji.

 

Podstawowe zasady mediacji to dobrowolność, poufność, akceptowalność oraz bezstronność i neutralność osoby mediatora.

 

Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Co do zasady ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc ugody zwartej przed Sądem. Jeżeli ugoda zawarta przed mediatorem podlega wykonaniu w drodze egzekucji, Sąd nadaje na nią klauzulę wykonalności, co oznacza, że można dochodzić na jej podstawie roszczenia w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem.

 

Mediację można przeprowadzić zarówno przed wytoczeniem sprawy w Sądzie, jak i w trakcie postępowania sądowego.