Facebook

Wszystkie prawa zastrzeżone

8:00 - 17:00

Nasze godziny otwarcia (pn. - pt.)

512 032 432

Zadzwoń do nas i umów się na poradę

Facebook

Menu
 

Specjalizacje

Obsługa prawna polega m.in. na:

1. bieżącym doradztwie prawnym,

2. udziale w negocjacjach,

3. reprezentacji w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji publicznej,

4. sporządzaniu opinii prawnych,

5. opracowywaniu projektów umów i opiniowaniu umów,

6. opracowywaniu i opiniowaniu regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzenia, układów zbiorowych pracy zakładowych i ponadzakładowych,

7. sporządzaniu pism procesowych (np. pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, odwołań, skarg itp.),

8. windykacji należności (wezwań do zapłaty, reprezentowaniu w egzekucji, wyjawieniu majątku, wnioski o dane adresowe, skargi pauliańskie),

9. rejestracja działalności gospodarczej i zakładanie spółek oraz ich likwidacja.

a
PRAWO CYWILNE
prawo pracy
prawo gospodarcze
prawo administracyjne
prawo autorskie
prawo karne
prawo energetyczne
prawo ubezpieczeń
prawo bankowe
RODO
prawo upadłościowe