Facebook

Wszystkie prawa zastrzeżone

8:00 - 17:00

Nasze godziny otwarcia (pn. - pt.)

512 032 432

Zadzwoń do nas i umów się na poradę

Facebook

Menu
 

Oferta

Dla Przedsiębiorcy

Celem Kancelarii jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla podmiotów gospodarczych na każdym etapie ich funkcjonowania, poczynając od założenia działalności gospodarczej aż do jej ustania.

 

Obsługa prawna obejmuje m.in. prowadzenie przedsądowych negocjacji, reprezentowanie przed sądami oraz organami egzekucyjnymi.

 

Atutem Kancelarii jest spersonalizowany i oparty na zaufaniu bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą przejawiający się m.in. w możliwości pełnienia dyżurów w siedzibie Klienta. Istnieje również możliwość otrzymywania regularnych raportów o stanie spraw.

 

Kancelaria oferuje 2 systemy rozliczeń: godzinowy i ryczałtowy w zależności od zakresu i charakteru prac.

Dla Klienta indywidualnego

Kancelaria oferuje doraźną pomoc prawną w zakresie porad prawnych m.in. z prawa cywilnego (w tym prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz spadkowego), prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa karnego.

 

Pomoc prawna obejmuje także przygotowywanie projektów pism procesowych (np. pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, odwołań, skarg itp.), jak również reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji publicznej.

 

Wynagrodzenie, uzgodnione indywidualnie z Klientem przy uwzględnieniu nakładu pracy, w szczególnych przypadkach możliwe do rozłożenia na raty.

a

Oni już nam zaufali