Facebook

Wszystkie prawa zastrzeżone

8:00 - 17:00

Nasze godziny otwarcia (pn. - pt.)

512 032 432

Zadzwoń do nas i umów się na poradę

Facebook

Menu
 

Artykuły

Mikropożyczka z tarczy antykryzysowej

27.04.2020 r. Pandemia wywróciła większość sektorów gospodarki "do góry nogami". Oczywiste jest, że dużo firm obecnie potrzebuje wsparcia finansowego. Miejski Urząd Pracy w Kielcach od dnia 06-04-2020 r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed dniem 01-03-2020 r. Wnioski do MUP w Kielcach mogą składać przedsiębiorcy, którzy maja siedzibę na terenie Kielc. Początkowo wnioski mogli składać jedynie: mikroprzedsiebiorcy zatrudniający pracowników, a warunkiem umorzenia pożyczki było utrzymanie stanu zatrudnienia przez 3 miesiące od momentu jej udzielenia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. i złożenie stosownego wniosku o umorzenie Jednakże wraz...

Czytaj dalej

Postępowanie w sprawach gospodarczych po nowelizacji

15.12.2019 r. W dniu 7 listopada 2019 roku, w związku z nowelizacją procedury cywilnej, doszło do reaktywacji postępowania w sprawach gospodarczych, jednakże  innej niż uprzednio formie. Obecny proces gospodarczy będzie dużo bardziej rygorystyczny niż poprzedni: wprowadzono m.in. prymat dowodu z dokumentu czy obowiązek powołania przez powoda wszystkich twierdzeń i dowodów w pozwie, a pozwanego w odpowiedzi na pozew. Jednak na wniosek strony, która nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, sąd rozpoznawać będzie sprawę z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Nowością w sprawach gospodarczych jest instytucja umowy dowodowej, na podstawie której strony będą mogły umówić się o...

Czytaj dalej

Monitoring w miejscu pracy – w jakich okolicznościach i kiedy może być stosowany?

20.05.2019 r. Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie 4 maja 2019 roku, w zakładzie pracy możliwe jest monitorowanie: pomieszczeń sanitarnych, szatni,  tołówek, palarni. Monitoring tych miejsc możliwy jest tylko, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę Jednocześnie warunkiem monitoringu w tych miejscach jest nienaruszanie godności oraz dóbr osobistych pracownika. Pracodawca nie może natomiast monitorować pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. W związku ze zmianami, monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga także uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa...

Czytaj dalej

Czy komornik jest podatnikiem VAT?

13.04.2019 r. Od dnia 1 stycznia 2019 roku komornik jest wyłączony z bycia podatnikiem VAT, jak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (pismo numer 0115-KDIT1-3.4012.860.2018.1.BK). W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, która wprowadziła liczne zmiany, w tym te dotyczące zasad prowadzenia działalności przez komorników. Wówczas też pojawiło się pytanie: czy komornik jest podatnikiem VAT czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym czy też nie? W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, relacje pomiędzy komornikiem sądowym a sądem mają charakter zbliżony do więzów prawnych łączących pracownika z pracodawcą,...

Czytaj dalej

Jak zamknąć działalność gospodarczą?

12.02.2019 r. Założenie działalności gospodarczej jest sporo prostsze od jej zakończenia. Dowiedz się z oficjalnego i bezpiecznego portalu jak zamknąć swoją działalność. Źródła wiedzy internetowej są trudne do zweryfikowania, dlatego warto korzystać z tych sprawdzonych. Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w tym zakresie skontaktuj się z naszą Kancelarią. Polecamy uwadze poradnik "krok po kroku" o tym jak zamknąć firmę: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy ...

Czytaj dalej