Facebook

Wszystkie prawa zastrzeżone

8:00 - 17:00

Nasze godziny otwarcia (pn. - pt.)

512 032 432

Zadzwoń do nas i umów się na poradę

Facebook

Menu

Prawo Administracyjne

Prawnicy naszej Kancelarii odnoszą sukcesy także w prawie administracyjnym.

 

Oferujemy zastępstwo w sprawach przed organami administracji publicznej oraz zastępstwo w sprawach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, jako Twój pełnomocnik.

 

Sporządzimy dla Ciebie odwołanie od aktów organów administracji publicznej (decyzji, postanowień), skargę do WSA (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) czy wysoce sformalizowaną skargę kasacyjną do NSA (Naczelnego Sądu Administracyjnego).

 

Doradzimy Ci w zakresie uzyskania wymaganych koncesji, licencji, zezwoleń.

 

Udzielimy Ci porady w zakresie spraw objętych ustawami o gospodarce nieruchomości (m.in. wywłaszczenie, ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości, odszkodowanie za wywłaszczenie czy ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości), Prawo budowlane (pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, samowola budowana), zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym (tzw. szkody lokalizacyjne, skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), udzielaniu informacji publicznej.

 

Nasi prawnicy udzielą Ci również porady prawnej w zakresie spraw objętych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności rozgraniczenie nieruchomości.