Facebook

Wszystkie prawa zastrzeżone

8:00 - 17:00

Nasze godziny otwarcia (pn. - pt.)

512 032 432

Zadzwoń do nas i umów się na poradę

Facebook

Menu

Prawo Cywilne

Prawo cywilne to gałąź prawa, w której nasi prawnicy mają duże doświadczenie.

 

Prawo rodzinne i opiekuńcze wchodzi w rozumienie szeroko pojętego prawa cywilnego. W jego ramach nasi prawnicy mogą Cię reprezentować w sądzie lub udzielić porady w sprawie o rozwód, separacja lub unieważnienie małżeństwa. Kancelaria zajmuje się również sprawami związanymi z podziałem majątku wspólnego małżonków oraz ustanowieniem rozdzielności majątkowej między małżonkami.

 

Pomożemy Ci w sprawie dotyczącej zasądzenia alimentów, zmiany alimentów lub uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli interesują Cię kwestie przysposobienia dziecka lub opieki czy kurateli, nasi prawnicy odpowiedzą wyczerpująco na Twoje pytania. Udzielimy Ci również porady w zakresie ustalenia lub zaprzeczenia pochodzenia dziecka.

 

Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie ubezwłasnowolnienia.

 

W ramach prawa cywilnego wyróżnia się także Prawo spadkowe, z którego nasza Kancelaria często udziela porad prawnych i reprezentuje klientów przed Sądem. Nasi prawnicy rozwieją Twoje wszystkie wątpliwości z zakresu stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu zarówno przed notariuszem, jak i w sądzie. Posiadamy również duże doświadczenie w sprawach o stwierdzenie nabycia spardku, w którego skład wchodzi gospodarstwo rolne. Udzielimy Ci również porady w zakresie uzupełnienia lub zmiany stwierdzenia nabycia spadku. Kancelaria oferuje także porady dotyczące oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, pozyskania wniosku od sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w przypadku dziecka, uchylenia się od oświadczenia o przyjęciu spadku.

 

Nasza Kancelaria świadczy też pomoc prawną na dalszym etapie postępowania spadkowego, tj. działu spadku zarówno na drodze sądowej, jak i umownej oraz w zakresie spisu inwentarza lub wykazu inwentarza.

 

Nasi prawnicy prowadzą sprawy zakończone sukcesem lub udzielają porad w zakresie zachowku. Kancelaria prowadzi również sprawy dotyczące uznania spadkobiercy za niegodnego lub wydziedziczenia spadkobiercy w testamencie.

 

Chciałbyś dowiedzieć się, jak sporządzić poprawnie testament lub zapis windykacyjny, polecenie testamentowe lub zapis testamentowy, nasi prawnicy odpowiedzą na wszelkie Twoje pytania w tej materii. Zajmujemy się również sprawami dotyczącymi zabezpieczenia spadku czy ustanowienia kuratora spadku.

 

Kancelaria prowadzi również wiele spraw spoza w/w działów prawa cywilnego. Udzielimy Ci pomocy prawnej w wypadku zagrożenia naruszeniem lub naruszenia Twoich dóbr osobistych.

 

Jeżeli ktoś narusza Twoje prawo własności, chętnie udzielimy Ci porady prawnej dotyczącej ochrony własności lub ochrony posiadania.

 

Kancelaria prowadzi również sprawy z zakresu prawa lokatorskiego. Potrzebujesz pomocy w sporządzeniu umowy najmu, umowy najmu okazjonalnego lub chcesz taką umowę rozwiązać, nasza Kancelaria udzieli Ci profesjonalnej pomocy prawnej. Zajmujemy się również sprawami o opróżnienie lokalu tzw. eksmisje. Doradzimy Ci również we wszelkich sprawach dotyczących wspólnoty mieszkaniowej, w szczególności jak zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej do Sądu.

 

Kancelaria zajmuje się opiniowaniem umów deweloperskich oraz umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości.

 

Nasi prawnicy posiadają duże doświadczenie w sprawach wieczysto-księgowych, tj. dotyczących dokonywania wpisów (zmian i wykreśleń) w księdze wieczystej, w sprawach o usunięcie niezgodności w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 

Prowadzimy również sprawy konsumentów, w szczególności dotyczące rękojmi, gwarancji oraz niedozwolonych klauzul umownych.

 

Kancelaria posiada także doświadczenie w zakresie spraw dotyczących zasiedzenia, w szczególności zasiedzenia nieruchomości.

 

Nasi prawnicy opiniują oraz tworzą umowy cywilne, tj. umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy sprzedaży ruchomości lub nieruchomości, sprzedaży na odległość, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o roboty budowlane. Oferujemy również doradztwo w zakresie w/w umów, jeżeli w trakcie ich wykonywania powstały dla Ciebie jakieś wątpliwości prawne, chciałbyś rozwiązać taką umowę lub odzyskać należności z niej wynikające.

 

Jeżeli chcesz dokonać darowizny na rzecz danego podmiotu lub chcesz odwołać darowiznę, nasza Kancelaria może udzielić Ci kompleksowej porady prawnej w tej materii.

 

Kancelaria oferuje w każdej z powyższych spraw możliwość reprezentowania klienta przed Sądem lub sporządzenia pozwu, wniosku, apelacji, zażalenia, skargi, zarzutów od nakazu zapłaty, sprzeciwu od nakazu zapłaty, sprzeciwu od wyroku zaocznego, skargi kasacyjnej lub innego pisma procesowego.

 

Kancelaria oferuje skuteczną windykację należności zarówno przedsądową, jak i w drodze przymusu w postępowaniu egzekucyjnym przed Komornikiem. Doradzamy także dłużnikom w czasie postępowania egzekucyjnego, w szczególności w zakresie powództwa przeciwegzekucyjnego, skargi na czynności komornika, zażalenia na klauzule wykonalności.