Facebook

Wszystkie prawa zastrzeżone

8:00 - 17:00

Nasze godziny otwarcia (pn. - pt.)

512 032 432

Zadzwoń do nas i umów się na poradę

Facebook

Menu

Mikropożyczka z tarczy antykryzysowej

Mikropożyczka z tarczy antykryzysowej

27.04.2020 r.

Pandemia wywróciła większość sektorów gospodarki „do góry nogami”. Oczywiste jest, że dużo firm obecnie potrzebuje wsparcia finansowego. Miejski Urząd Pracy w Kielcach od dnia 06-04-2020 r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed dniem 01-03-2020 r. Wnioski do MUP w Kielcach mogą składać przedsiębiorcy, którzy maja siedzibę na terenie Kielc.

Początkowo wnioski mogli składać jedynie:

  • mikroprzedsiebiorcy zatrudniający pracowników,
  • a warunkiem umorzenia pożyczki było utrzymanie stanu zatrudnienia przez 3 miesiące od momentu jej udzielenia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
  • i złożenie stosownego wniosku o umorzenie

Jednakże wraz z nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 roku, tzw. tarczą antykryzysową 2.0, wnioski o pożyczkę mogą składać również mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, a warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności przez 3 miesiące od momentu jej udzielenia. Maksymalna kwota pożyczki to 5000 zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Wnioski można składać w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej pocztą bądź osobiście w placówce Urzędu (do skrzynki na dokumenty). Na stronie MUP w Kielcach (https://mupkielce.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i…/…/pozyczka) znajduje się instrukcja wypełnienia wniosku.