Facebook

Wszystkie prawa zastrzeżone

8:00 - 17:00

Nasze godziny otwarcia (pn. - pt.)

512 032 432

Zadzwoń do nas i umów się na poradę

Facebook

Menu
 

Autor: Katarzyna Niewygoda-Siemińska

Zachowek – uprawnieni oraz wysokość

31.05.2021 r. Duża część porad jakich udzielam dotyczy prawa spadkowego, w tym prawa do zachowku. Dlatego poniżej pokrótce przybliżę w/w regulację. Przepisy o zachowku mają na celu ochronę osób najbliższych zmarłemu (spadkodawcy). Osobami uprawnionymi do zachowku są jedynie zstępni, małżonek oraz rodzice zamarłego, którzy dziedziczyliby po zmarłym zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Istotne jest, iż uprawnionemu roszczenie o zachowek bądź o jego uzupełnienie przysługuje dopiero, gdy nie otrzymał on należnego zachowku w innej postaci np. poprzez uczynioną przez spadkodawcę za życia darowiznę.  Wysokość zachowku jest określona jako ułamek wartości udziału spadkowego, który by przypadał danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym. Zasadą jest połowa wartości takiego udziału,...

Czytaj dalej

Mikropożyczka z tarczy antykryzysowej

27.04.2020 r. Pandemia wywróciła większość sektorów gospodarki "do góry nogami". Oczywiste jest, że dużo firm obecnie potrzebuje wsparcia finansowego. Miejski Urząd Pracy w Kielcach od dnia 06-04-2020 r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed dniem 01-03-2020 r. Wnioski do MUP w Kielcach mogą składać przedsiębiorcy, którzy maja siedzibę na terenie Kielc. Początkowo wnioski mogli składać jedynie: mikroprzedsiebiorcy zatrudniający pracowników, a warunkiem umorzenia pożyczki było utrzymanie stanu zatrudnienia przez 3 miesiące od momentu jej udzielenia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. i złożenie stosownego wniosku o umorzenie Jednakże wraz...

Czytaj dalej

Postępowanie w sprawach gospodarczych po nowelizacji

15.12.2019 r. W dniu 7 listopada 2019 roku, w związku z nowelizacją procedury cywilnej, doszło do reaktywacji postępowania w sprawach gospodarczych, jednakże  innej niż uprzednio formie. Obecny proces gospodarczy będzie dużo bardziej rygorystyczny niż poprzedni: wprowadzono m.in. prymat dowodu z dokumentu czy obowiązek powołania przez powoda wszystkich twierdzeń i dowodów w pozwie, a pozwanego w odpowiedzi na pozew. Jednak na wniosek strony, która nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, sąd rozpoznawać będzie sprawę z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Nowością w sprawach gospodarczych jest instytucja umowy dowodowej, na podstawie której strony będą mogły umówić się o...

Czytaj dalej

Monitoring w miejscu pracy – w jakich okolicznościach i kiedy może być stosowany?

20.05.2019 r. Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie 4 maja 2019 roku, w zakładzie pracy możliwe jest monitorowanie: pomieszczeń sanitarnych, szatni,  tołówek, palarni. Monitoring tych miejsc możliwy jest tylko, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę Jednocześnie warunkiem monitoringu w tych miejscach jest nienaruszanie godności oraz dóbr osobistych pracownika. Pracodawca nie może natomiast monitorować pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. W związku ze zmianami, monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga także uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa...

Czytaj dalej

Czy komornik jest podatnikiem VAT?

13.04.2019 r. Od dnia 1 stycznia 2019 roku komornik jest wyłączony z bycia podatnikiem VAT, jak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (pismo numer 0115-KDIT1-3.4012.860.2018.1.BK). W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, która wprowadziła liczne zmiany, w tym te dotyczące zasad prowadzenia działalności przez komorników. Wówczas też pojawiło się pytanie: czy komornik jest podatnikiem VAT czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym czy też nie? W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, relacje pomiędzy komornikiem sądowym a sądem mają charakter zbliżony do więzów prawnych łączących pracownika z pracodawcą,...

Czytaj dalej

Jak zamknąć działalność gospodarczą?

12.02.2019 r. Założenie działalności gospodarczej jest sporo prostsze od jej zakończenia. Dowiedz się z oficjalnego i bezpiecznego portalu jak zamknąć swoją działalność. Źródła wiedzy internetowej są trudne do zweryfikowania, dlatego warto korzystać z tych sprawdzonych. Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w tym zakresie skontaktuj się z naszą Kancelarią. Polecamy uwadze poradnik "krok po kroku" o tym jak zamknąć firmę: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy ...

Czytaj dalej