Facebook

Wszystkie prawa zastrzeżone

8:00 - 17:00

Nasze godziny otwarcia (pn. - pt.)

512 032 432

Zadzwoń do nas i umów się na poradę

Facebook

Menu

Zachowek – uprawnieni oraz wysokość

Zachowek – uprawnieni oraz wysokość

31.05.2021 r.

Duża część porad jakich udzielam dotyczy prawa spadkowego, w tym prawa do zachowku. Dlatego poniżej pokrótce przybliżę w/w regulację.

Przepisy o zachowku mają na celu ochronę osób najbliższych zmarłemu (spadkodawcy). Osobami uprawnionymi do zachowku są jedynie zstępni, małżonek oraz rodzice zamarłego, którzy dziedziczyliby po zmarłym zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Istotne jest, iż uprawnionemu roszczenie o zachowek bądź o jego uzupełnienie przysługuje dopiero, gdy nie otrzymał on należnego zachowku w innej postaci np. poprzez uczynioną przez spadkodawcę za życia darowiznę. 

Wysokość zachowku jest określona jako ułamek wartości udziału spadkowego, który by przypadał danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym. Zasadą jest połowa wartości takiego udziału, wyjątkowo zaś dwie trzecie wartości, jeżeli uprawniony do zachowku jest osobą trwale niezdolną do pracy bądź małoletnim zstępnym spadkodawcy.

Pamiętać należy, iż roszczenie o zachowek nie przysługuje osobie, która została wydziedziczona. 

radca prawny – mediator 

Katarzyna Niewygoda